<< Nazaj na iskalnik opreme

Supervodni magnet z optičnim kriostatom

Leto nabave: 2012
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Tomaž Mertelj

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Superprevodni magnet omogoča optične meritve v prečnem in vzdolžnem magnetnem polju v magnetnem polju do 7 T v območju temperature 1.5-300K.

Sondažna postaja z možnostjo meritev v viskem megnetnem polju in pri nizki temperaturi

Leto nabave: 2010
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Jure Strle

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

4-sondna merilna postaja za meritve električnih lastnosti v temperaturnem razponu 4K – 400K in ob prisotnosti vertikalnega magnetnega polja velikosti 0T – 2,6T. Vsako izmed štirih sond premikamo v treh prostostnih stopnjah z mikrometrskimi vijaki. Kot sonde uporabljamo tanke igle, ki so zaključene s krivinskimi radiji 3um – 25um, in so povezane na triaksialni izhod, na katerega lahko priključimo merilne instrumente. Za hlajenje se uporablja kriogen, s tekočim dušikom lahko delamo do 70K, s tekočim helijem, ki si ga je potrebno predhodno zagotoviti, pa sežemo do 4K.

oprema za intenzivno računanje

Leto nabave:
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Rok Žitko

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Prostor za izvajanje intenzivnega računanja (RC), za katerega je potrebno zagotoviti ustrezne okoljske parametre s centralnim spremljanjem, obveščanjem, alarmiranjem in shranjevanjem

Naprava za merjenje oprijemljivosti prevlek

Leto nabave: 2011
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Peter Panjan

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Merilnik razenja se uporablja za ovrednotenje adhezije (oprijemljivosti) tankih plasti. Z diamantno konico razimo po površini vzorca z vnaprej določeno obremenitvijo (ali naraščajočo obrementivijo). Med meritvijo se beležijo naslednji parametri: sila razenja, koeficient razenja, trenutna globina razenja in akustična emisija. Po končanem postopku razenja izvedemo še naknadno analizo, ki vključuje: trajna globina raze, zajem optične slike celotne raze in vizualna določitev kritičnih obremenitev. Konfiguracija opreme je še posebej primerna za analizo nanoplastnih in nanokompozitnih trdih prevlek.

Naprava za merjenje triboloških lastnosti prevlek

Leto nabave: 2011
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Peter Panjan

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Tribometer se uporablja za ovrednotenje trenja in obrabe. V osnovni konfiguraciji gre za standardni sistem »pin-on-disk« (konica na disku), kjer je disk vzorec, konica pa standardna kroglica. Med meritvijo se beleži koeficient trenja kot funkcija časa. Po končani meritvi izmerimo presek preko nastale raze s profilometrom (ni del te opreme). Z uporabo teh podatkov izračunamo stopnjo obrabe. Izvajamo lahko tudi zahtevnejše analize obrabe z ostalimi tehnikami (optična mikroskopija, SEM, EDS itd.). Konfiguracija tribometra je bistvena za karakterizacijo triboloških lastnosti trdih prevlek, s posebnim poudarkom na tistih z nizko obrabo, kot so nanostrutkurne trde prevleke.

1 2 3 130

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu