Kdo smo

VODSTVO

dr. ALENKA ROŽAJ BRVAR, MBA

direktor@sis-egiz.eu, 01 4798 008

TJAŠA LAZIČ

tjasa.lazic@sis-egiz.eu, 01 4798 008

VODJE FOKUSNIH PODROČIJ

Translacijska medicina
prof. dr. Stanislav Gobec
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo stanislav.gobec@ffa.uni-lj.si

Odporne bakterije
dr. Gregor Kosec
Acies Bio d.o.o.
gregor.kosec@aciesbio.com

Aktivno in zdravo staranje
prof. dr. Damjana Drobne
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta damjana.drobne@bf.uni-lj.si

Ana Bešter
Lotrič Meroslovje d.o.o.
ana.bester@lotric.si

Biofarmacevtika
dr. Matjaž Peterka
CO BIK
matjaz.peterka@cobik.si

Zdravljenje raka
prof. dr. Gregor Serša
Onkološki inštitut Ljubljana
gsersa@onko-i.si

Andreja Smole,
Cosylab d.d.
andreja.smole@cosylab.com

Naravna zdravila in kozmetika
dr. Mateja Štempelj mateja.stempelj@guest.arnes.si

KONTAKT

6 + 1 =

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu