Člani

SEZNAM ČLANOV

A1 Slovenija, d.d.

Abies Labs d.o.o.

Acies Bio d.o.o.

Ascalab d.o.o.

Alma Mater Europaea

Ars Pharmae d.o.o.

Bia d.o.o.

Biosistematika d.o.o.

BiSafe d.o.o.

BLCKB d.o.o.

Brinox d.o.o.

Celica d.o.o.

CIPKeBIP d.o.o.

CO BIK

CO NAMASTE

CO Nanocenter

Cosylab d.d.

Educell d.o.o.

EMRI d.o.o.

EN-FIST center odličnosti

Freyherr d.o.o.

Gospodar zdravja d.o.o.

Helios TBLUS d.o.o.

IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa

HIETO

Institut “Jožef Stefan”

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

IOS d.o.o.

Jafral d.o.o.

Kemijski Inštitut

Kmetijski inštitut Slovenije

Labena d.o.o.

Lek d.d.

Lek Veterina d.o.o.

Lotrič Meroslovje d.o.o.

Microbium d.o.o.

Nacionalni inštitut za biologijo

Onkološki inštitut Ljubljana

Riko d.o.o.

Ripitz Inovacije d.o.o.

RRA LUR

Saving d.o.o.

SID banka, d.d., Ljubljana

SIMPS’S d.o.o.

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

Splošna bolnišnica Celje

SPOVANO d.o.o.

Špica International Ljubljana d.o.o.

TECOS

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

UKC LJubljana

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza v Novi Gorici

Zavod RS za transfuzijsko medicino

Združenje Spominčica

PRODUKTI IN STORITVE NAŠIH ČLANOV

PREDNOSTI ČLANSTVA

 • SRIP Zdravje – medicina svojim članom nudi podporno okolje, ki bistveno prispeva k njihovi prepoznavnosti in s tem doseganju višje dodane vrednosti,
 • omogočamo mreženje med člani,
 • spodbujamo skupen razvoj in krepimo sodelovanje v EU iniciativah in programih,
 • aktivno smo vključeni v mednarodne grozde, nudimo podporo pri internanacionalizaciji,
 • smo partnerstvo organizacij, ki skupaj oblikuje uspešne zgodbe na področju akademske, raziskovalne in gospodarske sfere,
 • sodelujemo z državnimi organi in zastopamo vaše interese, z namenom priprave skupnih izhodišč za oblikovanje strateško-razvojnih nacionalnih dokumentov, zakonodaje in politik,
 • združujemo in povezujemo pomembne deležnike z našimi člani v domačem in mednarodnem okolju,
 • pomagamo pri iskanju in vzpostavitvi povezav z novimi poslovnimi partnerji doma in globalno,
 • pomagamo pri promociji vaših produktov/storitev tako doma kot v tujini,
 • za naše člane organiziramo delavnice in izobraževanja na področju Zdravje – medicina,
 • pomagamo pri iskanju virov financiranja (razpisi),
 • omogočamo vam sodelovanje pri razvoju kadrov,
 • redno vas obveščamo o aktualnih dogodkih in razpisih,

POSTANITE ČLAN

Kako postanete član SRIP Zdravje – medicina ?

Če se želite vključiti v članstvo SRIP Zdravje – medicina, izpolnite Pristopno izjavo v SRIP Zdravje – medicina ter jo s podpisom in žigom vaše organizacije pošljite na naslov:

SRIP Zdravje – medicina
Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Člani SIS EGIZ, ki se odločijo za partnerstvo v SRIP-u Zdravje – medicina, ne plačujejo dodatne članarine.

Kje dobim informacije o delovanju in organiziranosti SRIP Zdravje – medicina?

Vse informacije glede delovanja in organiziranosti SRIP Zdravje – medicina so zbrane v Temeljnem aktu Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) Zdravje – medicina. Temeljni akt ureja delovanje organov SRIP-a, upravljanje in postopke izvajanja aktivnosti SRIP-a, določa medsebojne pravice in obveznosti partnerjev pri ustanovitvi SRIP Zdravje – medicina na prednostnem področju uporabe Strategije pametne specializacije S4 »Zdravje – medicina«.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu