Člani

SEZNAM ČLANOV

A1 Slovenija, d.d.
Abies Labs d.o.o.
Acies Bio d.o.o.
Ascalab d.o.o.
Alma Mater Europaea
Ars Pharmae d.o.o.
Bia d.o.o.
Biosistematika d.o.o.
BiSafe d.o.o.
BLCKB d.o.o.
Brinox d.o.o.
Celica d.o.o.
CIPKeBIP d.o.o.
CO BIK
CO NAMASTE
CO Nanocenter
Cosylab d.d.
Educell d.o.o.
EMRI d.o.o.
EN-FIST center odličnosti
Freyherr d.o.o.
Gospodar zdravja d.o.o.
Helios TBLUS d.o.o.
IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa
HIETO
Institut Jožef Stefan
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
IOS d.o.o.
Jafral d.o.o.
Kemijski Inštitut
Kmetijski inštitut Slovenije
Labena d.o.o.
Lek d.d.
Lek Veterina d.o.o.
Lotrič Meroslovje d.o.o.
Microbium d.o.o.
Nacionalni inštitut za biologijo
Onkološki inštitut Ljubljana
Riko d.o.o.
Ripitz Inovacije d.o.o.
RRA LUR
Saving d.o.o.
SID banka, d.d., Ljubljana
SIMPS’S d.o.o.
Splošna bolnišnica Celje
SPOVANO d.o.o.
Špica International Ljubljana d.o.o.
TECOS
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Univerza v Ljubljana
UKC Ljubljana
Univerza v Mariboru
Univerza v Novi Gorici
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Združenje Spominčica

PRODUKTI IN STORITVE NAŠIH ČLANOV

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu