Člani

SEZNAM ČLANOV

A1 Slovenija, d.d.

Abies Labs d.o.o.

Acies Bio d.o.o.

Ascalab d.o.o.

Alma Mater Europaea

Ars Pharmae d.o.o.

Bia d.o.o.

Biosistematika d.o.o.

BiSafe d.o.o.

BLCKB d.o.o.

Brinox d.o.o.

Celica d.o.o.

CIPKeBIP d.o.o.

CO BIK

CO NAMASTE

CO Nanocenter

Cosylab d.d.

Educell d.o.o.

EMRI d.o.o.

EN-FIST center odličnosti

Freyherr d.o.o.

Gospodar zdravja d.o.o.

Helios TBLUS d.o.o.

IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa

HIETO

Institut “Jožef Stefan”

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

IOS d.o.o.

Jafral d.o.o.

Kemijski Inštitut

Kmetijski inštitut Slovenije

Labena d.o.o.

Lek d.d.

Lek Veterina d.o.o.

Lotrič Meroslovje d.o.o.

Microbium d.o.o.

Nacionalni inštitut za biologijo

Onkološki inštitut Ljubljana

Riko d.o.o.

Ripitz Inovacije d.o.o.

RRA LUR

Saving d.o.o.

SID banka, d.d., Ljubljana

SIMPS’S d.o.o.

Splošna bolnišnica Celje

SPOVANO d.o.o.

Špica International Ljubljana d.o.o.

TECOS

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

UKC LJubljana

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza v Novi Gorici

Zavod RS za transfuzijsko medicino

Združenje Spominčica

PRODUKTI IN STORITVE NAŠIH ČLANOV

PREDNOSTI ČLANSTVA

 • SRIP Zdravje – medicina svojim članom nudi podporno okolje, ki bistveno prispeva k njihovi prepoznavnosti, in s tem doseganju višje dodane vrednosti,
 • sodelujemo z državnimi organi in zastopamo vaše interese, z namenom priprave skupnih izhodišč za oblikovanje strateško-razvojnih nacionalnih dokumentov, zakonodaje in razpisov,
 • združujemo in povezujemo pomembne deležnike z našimi člani v domačem in mednarodnem okolju,
 • pomagamo pri iskanju in vzpostavitvi povezav z novimi poslovnimi partnerji v Sloveniji in globalno,
 • pomagamo pri promociji vaših produktov/storitev tako doma kot v tujini,
 • za naše člane organiziramo delavnice in izobraževanja na področju Zdravje – medicina,
 • omogočamo in spodbujamo mreženje med člani,
 • smo partnerstvo organizacij, ki skupaj oblikuje uspešne zgodbe na področju akademske, raziskovalne in gospodarske sfere,
 • pomagamo pri iskanju virov financiranja (razpisi),
 • preko naše vključenosti in aktivnosti v mednarodnih grozdih vam omogočamo podporo pri internacionalizaciji,
 • spodbujamo skupen razvoj in krepimo sodelovanje v EU iniciativah in programih,
 • omogočamo vam soustvarjanje pri razvoju kadrov,
 • redno vas obveščamo o aktualnih dogodkih, razpisih, in/ali poslovnih priložnostih,
 • spodbujamo nove verige vrednosti.

POSTANITE ČLAN

Kako postanete član SRIP Zdravje – medicina ?

Če se želite vključiti v članstvo SRIP Zdravje – medicina, izpolnite Pristopno izjavo v SRIP Zdravje – medicina ter jo s podpisom in žigom vaše organizacije pošljite na naslov:

SRIP Zdravje – medicina
Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Člani SIS EGIZ za partnerstvo v SRIP Zdravje – medicina ne plačujejo posebne članarine.

Kje dobim informacije o delovanju in organiziranosti SRIP Zdravje – medicina?

Vse informacije glede delovanja in organiziranosti SRIP Zdravje – medicina so zbrane v Temeljnem aktu Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) Zdravje – medicina. Temeljni akt ureja delovanje organov SRIP-a, upravljanje in postopke izvajanja aktivnosti SRIP-a, določa medsebojne pravice in obveznosti partnerjev pri ustanovitvi SRIP Zdravje – medicina na prednostnem področju uporabe Strategije pametne specializacije S4 »Zdravje – medicina«.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu