Predlogi za zmanjševanje posledic pandemije

Predlogi za zmanjševanje posledic pandemije

Koordinatorji vseh SRIP-ov in horizontale IKT so pripravili predloge, ki bi pomagali članom SRIP-ov pri sprejemanju ukrepov za zmanjševanje posledic pandemije. Predlogi so bili posredovani na MGRT in SVRK. Razgovori z MGRT, SVRK in MIZŠ se bodo nadaljevali v...
Seja Sveta SIS EGIZ

Seja Sveta SIS EGIZ

Seja Sveta Slovenskega inovacijskega stičišča, evropskega gospodarskega interesnega združenja – SIS EGIZ, ki je potekala 18. 05. 2020, je bila zaradi izrednih razmer izvedena korespondenčno. Upamo, da bo lahko Skupščina SIS EGIZ, ki je sklicana dne 18. 06. 2020,...
Prijava na 3. fazo javnega razpisa SRIP Zdravje – medicina

Prijava na 3. fazo javnega razpisa SRIP Zdravje – medicina

Z dnem 31. 03. 2020 se je zaključila 2. faza javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, SRIP Zdravje – medicina. V zadnjih mesecih smo se aktivno ukvarjali s pripravo noveliranega...
1 2 3 4

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu