Iniciativa “Slovenski respirator”

Iniciativa “Slovenski respirator”

Na pobudo ožjega kroga gospodarstvenikov, direktorjev pomembnih podjetij in ustanov se je pričela preverjati zamisel o izdelavi slovenskega respiratorja. Groba ideja je, da podjetja in ustanove, ki delajo na medicinskem segmentu (Fakulteta za elektrotehniko UL, IJS,...
1 2 3

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu