V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi – zdravje, demografske spremembe in blaginja prebivalstva« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov na področju zaupanja vrednih digitalnih rešitev in spletne varnosti v zdravstvu in zdravstveni oskrbi, pri čemer se ta razpis nanaša na razvoj rešitev umetne inteligence za preprečevanje in zdravljenje raka.

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo: 13. november 2019

Podrobnejše informacije

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu