V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za zbiranje predlogov, in sicer za sredstva ERC za že uveljavljene raziskovalce za leto 2019.

Subvencije “ERC Advanced Grant” so namenjene odličnim raziskovalcem in raziskovalkam na stopnji kariere, ko so že postali znanstveni vodje s prepoznavnimi raziskovalnimi dosežki.

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: 29. avgust 2019.

Podrobnejše informacije

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu